Rehoľa dominikánov na Slovensku

Prostredníctvom tejto stránky môžete finančne podporiť činnosť Rehole dominikánov na Slovensku. Rehoľa pôsobí na piatich miestach a to v Bratislave, Košiciach, Zvolene, Žiline a v Dunajskej Lužnej.

Jednorazovo
Mesačne
10€
20€
50€
5€
7€
10€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.