INTENCIA

Týmto formulárom nám môžete zaslať úmysel svätej omše. Zaslané úmysly budeme slúžiť v poradí, v akom budú prichádzať. V prípade viacerých úmyslov je potrebné nahlásenie opakovať jednotlivo pre každý úmysel.

Jednorazovo
5€
7€
10€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.